Het Rode Kruis over MonkeyDo

“Wij zijn in eerste instantie bij Irene terecht gekomen met het doel om meer creativiteit in de organisatie te krijgen om nieuwe fondsenwervende methoden te ontwikkelen.

Irene was daar met haar passie en kennis bij uitstek de juiste vrouw voor. Tijdens onze eerste besprekingen werd al duidelijk dat een MonkeyDo traject ons veel meer zou gaan brengen. Niet alleen zouden mensen zelf creatiever worden waardoor we creatieve trajecten minder snel hoeven uit te besteden, maar ook zou het programma ons helpen om een cultuur verandering in gang te zetten, waar mensen zelf meer verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen voor resultaat. Voor de deelnemers betekende dit dus niet alleen maar een fun traject, het vergde van hen ook het nodige qua inzet en discipline.

Het mooie aan het MonkeyDo traject is dat het niet louter en alleen gaat om wilde nieuwe ideeën te bedenken, maar dat er ook veel aandacht besteed wordt aan hoe je ideeën kritisch moet blijven beoordelen en blijven verrijken om er uiteindelijk waarde proposities van te maken die echt potentie hebben in de markt. Het MonkeyDo e-learning platform, gecombineerd met Irene haar gepassioneerde maar ook stellige manier van coaching en haar brede netwerk van voorapers biedt veel inspiratie aan de deelnemers om hun kennis op dit gebied uit te bouwen. Irene weet in haar lesgeven humor en directheid op een dusdanige manier te combineren waardoor er ontzettend veel energie bij de deelnemers vrijkomt. Voor het Nederlandse Rode Kruis is het MonkeyDo traject een groot succes geworden! We hebben een aantal mooie proposities ontwikkeld om in de markt te zetten, mensen opgeleid om proposities te ontwikkelen, en last but not least een stukje cultuurverandering verder in gang gezet. We gaan zeker een vervolg geven aan MonkeyDo in de hoop om zelf in de verre toekomst misschien zelf van na-apers voor-aapjes te worden.”